Reportáž z prvního setkání webových startupů

Přinášíme report z prvního setkání českých webových globálních startupů, které proběhlo 26.6.2011 v Praze. Akce měla za cíl zmapovat stav českých firem v tomto oboru, propojit je a navázat spolupráce. Pro odbornou i laickou veřejnost přinést informaci kolik takových firem v České republice je a jak jsou úspěšné.

Protože dosud neexistoval žádný ucelený seznam, v počátcích organize jsme měli obavy, kolik takových firem vlastně najdeme. U těch větších a úspěšných zda-li budou mít jejich zástupci chuť se setkat. Postupně ale vedlo hledání k seznamu skoro třiceti firem. Nebylo lehké nastavit kritéria, které firmy do výběru patří a které ne. Výběr a omezení byl klíčový, aby byl rozsah akce dostatečně omezený a pro exekutivce z firem zajímavý.

Prvním příjemným překvapením byla již odezva oslovených. Většina aktivitu kvitovala. V podstatě všichni si mysleli, že jich je v oboru pouze několik.  Příprava také ukázala, že se nedají kombinovat webové a mobilní firmy, že je těžké oddělit je a že je pro firmy zaměřené na mobilní aplikace třeba uspořádat samostatné setkání.

Tak jak se blížil den setkání, plnil se i seznam potvrzených účastníků a na poslední chvíli objevených firem. Zázemí sklepa Tyinternety.cz se zprvu zdálo jako dostačující, nakonec jsme se tam vešli na chlup. O akci se dozvídali i lidé mimo samotné startup firmy. Původní myšlenka, a to setkání exekutivců firem samotných ale zvítězila, a tak by mělo zůstat i v budoucnu.

Účast sice potvrdilo 30 lidí, mysleli jsme si ale, že na poslední chvíli někteří účast zruší. Fakt, že 10 minut po avizovaném začátku byli již všichni účastníci na místě a mohli jsme začít o charakteru zúčastněných a stavu scény lecos napoví. Ze všech zástupců sršela energie, nadšení a invence. Postupně se představily jednotlivé firmy a odkrývala se šíře záběru českách startupů ve světě. Zemi, kam český startup nedosáhne byste pohledali. Na tvářích účastníků byl leckdy znát údiv. Pokud o některých firmách nevěděli ani samotní lidé z oboru, jak by o nich mohli vědět běžní češi?

Z těch, kteří jsou teprve na začátku cesty, čišel obdiv vůči úspěšnějším, ale nikomu jsem ve tváři nečetl závist. Žijeme totiž stále ještě v době před gignatickým českým webovým úspěchem třeba velikosti AVG a dalšich deskotopových aplikací (o tom snad později po setkání Desktopových vývojářů). Na chvíli to skutečně působilo, že se takhle scéna spojila. Během následného networkingu pak účastníci hledali možnosti jak si vzájemně pomoci.

Přinášíme vám tedy seznam českých webových globálních startupů, který bude postupně aktualizován o firmy, které se na scéně objeví, či již objevily. Budou jej následovat unikátní statistiky z oboru a další pravidelné novinky. Dále pak snaha prezentovat tyto firmy jako český silný celek na mezinárodní úrovni.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>